info@kovoartikl.cz +420 604 846 534

Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 20016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je společnost KOVOARTIKL CZ s.r.o.  IČ25578286 se sídlem Nová 1064/3, 664 34 Kuřim (dále jen: „správce“)


Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Nová 1064/3, 664 34 Kuřim
email: info@kovoartikl.cz
telefon: +420 604 846 534


Společnost je provozovatelem webových stránek na adrese www.kovoartikl.cz, prostřednictvím kterých poskytuje své zboží.


V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, z jakého právního důvodu a k jakému konkrétnímu účelu tyto údaje zpracováváme, související práva subjektů údajů, a komu mohou být údaje o našich zákaznících předávány.


Společnost může měnit a doplňovat tyto Zásady kdykoli umístěním revidované verze na Portálu a taková změna a doplnění nabude účinnost k datu takového umístění.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

1. Z jakého důvodu, za jakým konkrétním účelem a v jakém rozsahu osobní údaje  zpracováváme

1.1. Osobní údaje získané a zpracovávané za účelem vyřízení Vaší objednávky a výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi jako správcem
K výše uvedenému účelu jsou nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy (například vystavení faktury a dodání zboží) osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Tyto osobní údaje ukládáme po dobu nutnou pro splnění zákonné povinnosti a to 15 let.


1.2.  Osobní údaje zpracovávané za účelem vedení účetnictví
Jste-li našim zákazníkem, zpracováváme vaše osobní (fakturační ) údaje z důvodu zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Tyto osobní údaje ukládáme po dobu nutnou pro splnění zákonné povinnosti.


1.3. Osobní údaje zpracovávané za účelem registrace na náš e-shop
V případě registrace na e-shopu jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo.  Tyto osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu.


1.4.  Osobní údaje zpracovávané za účelem odpovědi na dotaz a vypracování cenové nabídky
K výše uvedenému účelu zpracováváme údaje na základě vašeho souhlasu, a to v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Tyto údaje uchováváme po dobu 3 let. 


1.5.  Měření návštěvnosti webu, zvýšení bezpečnosti a přizpůsobení obsahu webu a přímého marketingu

Za účelem měření návštěvnosti webu, jeho optimalizace (diagnostika chyb) a přizpůsobení obsahu cílené reklamy zpracováváme informace, jako jsou atributy vašeho softwaru a hardwaru, zdroj vaší návštěvy, IP adresa atd. Zmíněné údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, případně vašeho souhlasu a to po dobu 7 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Kupujícím.
Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.


Používáme cookies?


Ano, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu cookies, či podobných nástrojů. Cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Navíc, cookies zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele. Použití cookies však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich stránkách.
Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Seznam používaných cookie

cc_cookieNezbytnéwww.kovoartikl.cz6 měsícůHTTP Cookie
kovoartiklBasketNezbytnéwww.kovoartikl.cz1 měsícHTTP Cookie
PHPSESSIDNezbytnéwww.kovoartikl.czSessionHTTP Cookie
refererMODELNezbytnéwww.kovoartikl.cz10 hodinHTTP Cookie
wfontNezbytnéwww.kovoartikl.cz1 denHTTP Cookie
_gaStatistickéGoogle2 rokyHTTP Cookie
_ga_298FHFG5H9StatistickéGoogle2 rokyHTTP Cookie
_gcl_auMarketingovéGoogle4 měsíceHTTP Cookie
sidMarketingovéseznam.cz2 rokyLocal Storage
SL_G_WPT_TOOstatníGoogle2 rokyHTTP Cookie
SL_GWPT_Show_Hide_tmpOstatníGoogle2 rokyHTTP Cookie
SL_wptGlobTipTmpOstatníGoogle2 rokyHTTP Cookie

2. Jakým způsobem zajišťujeme bezpečnost osobních údajů?

Naším cílem je zabezpečit údaje, které zpracováváme, a to v maximální možné míře. Využíváme proto moderních technologií a organizačních opatření, abychom data ochránili před zneužitím, poškozením, nebo zničením. Mezi taková opatření patří například přístup do uživatelských účtů pouze pod heslem, nebo šifrovaná komunikace prostřednictvím https protokolu.
Společnost neodpovídá za zneužití poskytovaných údajů, ke kterému došlo v důsledku
neoprávněného přístupu třetí osoby, či v průběhu přenosu dat v rámci komunikačních sítí. Uživatel
bere na vědomí, že údaje a informace poskytnuté na internetu např. v rámci diskusního fóra, chatu či emailu, mohou být zneužity třetími osobami.

3. Kdo zpracovává vaše osobní údaje a komu je poskytujeme

3.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
    • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
    • zajišťující služby provozování e-shopu (Netaction s.r.o.) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
    • zajišťující marketingové služby,
    • vymáhání práva – pří výzvě ze strany státních orgánů, nebo při ochraně zákazníků
    • další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

3.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

4. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce. Tyto kontaktní údaje jsou uvedeny v úvodu tohoto dokumentu.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

5. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky, poptávkového formuláře, či formuláře pro přihlášení k odběru obchodních sdělení, potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Odesláním potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V Kuřimi dne 25. 5. 2018
KOVOARTIKL CZ s.r.o.